Inovujeme vzťah lekára a pacienta pre lepšiu zdravotnú starostlivosť.
SK EN

V NeoHealth veríme, že praktické uplatnenie moderných technológii v zdravotníctve je jeden zo základných prvkov kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Zameriavame sa na riešenia, ktoré uľahčujú zavádzanie elektronického zdravotníctva, komunikáciu a výmenu dát medzi jeho účastníkmi. Zároveň vyvíjame riešenia pre jednoduchý manažment pacienta, ktorý je kľúčom k zlepšeniu zdravotného stavu populácie.

Našim cieľom je vybudovať zdravotnú platformu, ktorá sa stane preferovaným pracovným nástrojom lekárov a dôveryhodným zdrojom informácií, služieb a dát pre pacientov.

+421 911 113 989 dasa@neo.health